Fűtés korszerűsítés

Az irányelv előírásai

 • Az új épületek energiafogyasztását az észszerűség határain belül korlátozni kell.
 • Az energiafogyasztást primer energiában kell kifejezni, értékének meghatározása során az épület rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi rendszert (fűtés, hűtés, szellőztetés, világítás, melegvízellátás) figyelembe kell venni.
 • Meglévő 1000 m2-nél nagyobb nettó fűtött alapterületű épületek lényeges felújítása esetén ugyanazokat a követelményeket kell alkalmazni, mint az új épületek esetében.
 • Valamennyi új és meglévő épületet energetikai minőségtanúsítvánnyal kell ellátni.

A 12 kW-nál nagyobb teljesítményű légkondicionáló rendszereket rendszeres időszakos felülvizsgálatnak kell alávetni.

A 20 kW-nál nagyobb teljesítményű kazánokat rendszeres időszakos felülvizsgálatnak kell alávetni.

KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK


Energia-megtakarítás és környezeti hatások

A gáz üzemű kazánok energiahatékonysága csak kondenzációs üzemmódban emelkedhet 88% fölé. A földgáz látens hőtartalma 11%, azaz a kondenzációs kazán névleges hatásfoka legalább 11%-kal magasabb, mint az atmoszférikus kazáné. A valóságban az energia-megtakarítás lényegesen több lehet, mivel a kondenzációs kazánok hatásfoka magas marad alacsony teljesítménnyel járó részterhelésnél is, pl. őszi/tavaszi időszakban (mérsékelt külső hőmérséklet esetén).

Az atmoszférikus kazánoknál ellenkező a helyzet. Általában ha kondenzációs kazánt választunk egy jó minőségű új atmoszférikus kazán helyett, akkor megtakaríthatunk 15-20% energiát, valamint a hozzá tartozó CO2 kibocsátást is.
 
Amennyiben a meglévő régi kazánt cseréljük le új, kondenzációs kazánra, akkor a megtakarítás elérheti a 30%-ot is.
Az energia-megtakarítás, valamint a CO2 kibocsátás mellett a kondenzációs kazánok NOx kibocsátása is kevesebb, mint 50%-a a legjobb atmoszférikus kazánok kibocsátásához képest, valamint a CO kibocsátás is jóval alacsonyabb.


Műszaki követelmények

A kazánokat úgy kell megtervezni, hogy a fűtési szezon döntő részében a 30% és 100% közötti névleges teljesítmény-tartományban működjenek. Ennél fogva, amennyiben a kazán által fűtött épület (vagy épületrész) hőigénye kisebb, mint 10 kW, úgy célszerű 15 kW alatti névleges teljesítményű kazánt alkalmazni. Az ilyen típusú kazánoknál általában szükség van használati melegvíz tartályra is, kivéve, ha a kazán kizárólag fűtésre szolgál és melegvíz előállítására nem.

Korszerű fűtési rendszereknél a visszatérő hőmérsékletet 45 oC alá szokták tervezni, a hőfokkülönbséget 10 oC-ra. Az alacsony hőmérsékletű fűtési rendszereknél a szokásosnál nagyobb hőleadó felületre van szükség, amely megemelheti a kivitelezési költséget. A fal és padlófűtés ideális megoldások, amennyiben radiátoros fűtés van kiépítve ellenőrizni szükséges a hőleadó felületek méretének megfelelősségét.

Ha olyan felújításra kerül sor, amelyben megtörténik az épületburok feljavítása is, akkor könnyen elképzelhető, hogy az eredeti fűtőfelületek egy alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerrel jobban tudnak működni, mint az eredeti rendszerrel. A fűtési rendszer átalakítását tervezéskor szükséges megvizsgálni.

A  felújítási tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a beruházásra felhasznált összeg  térüljön meg úgy, hogy a régi és új rendszer üzemeltetési költségeinek külömbsége 5-8 éven bellül érje el a kivitelezés összegét.

 

Ajánlott együttes intézkedések

 • Szabályozható fűtési rendszer megvalósítása.
 • Az eredeti fűtőtestek lecserélése szükség szerint nagyobbakra, méretezés alapján.


A fűtéskorszerűsítésben érdekelt épületek

 • lakó- és szállásjellegű épületek,
 • irodaépületek,
 • oktatási épületek,
 • kereskedelmi épületek,
 • vendéglátó-ipari épületek,
 • egészségügyi épületek,
 • szociális-kommunális célú épületek,
 • sportcélú épületek,
 • gyülekezési terek,
 • uszodák és fürdők,
 • termelési és logisztikai célú épületek, stb.


Egyszerűsített számítási módszer alkalmazása esetén a fűtés éves nettó hőenergia igényét a következőképpen lehet számítani:

a)    Amennyiben nincs légtechnika az épületben, és az éves fűtési energiaigényt kizárólag radiátoros fűtési rendszer fedezi:
QF =72xVx(q+ 0,35xn)xa-4,4* ANxqb    [kWh/a]